لیست فایل ها - صفحه 2

تحقیقی در زمینه رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت : شواهد عملی و تجربی برای سهام 100 شرکت

تحقیقی در زمینه رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت : شواهد عملی و تجربی برای سهام 100 شرکت برتر در بازار بورس نیورک و نزدک

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حاکمیت و ارزش شرکت: اثر رکود

حاکمیت و ارزش شرکت: اثر رکود

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قابلیت سرمایه گزاری ,حاکمیت شرکتی وارزش شرکت

قابلیت سرمایه گزاری ,حاکمیت شرکتی وارزش شرکت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تنوع شرکت و ارزش آن در دوران چرخه تجاری

مقاله تنوع شرکت و ارزش آن در دوران چرخه تجاری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت ریسک ، حاکمیت شرکتی، و عملکرد بانک در بحران مالی

مقاله مدیریت ریسک ، حاکمیت شرکتی، و عملکرد بانک در بحران مالی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی